น้องมานะ สำหรับคุณครูทุกคน

โซลูชั่นส์การสื่อสารสำหรับการเรียนการสอน ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณครูสบายขึ้น


เราทุ่มเทเต็มที่ เพื่อออกแบบและพัฒนาความสามารถของน้องมานะให้เป็นผู้ช่วยของคุณครู ผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักของเรา เราวางแผนแม้กระทั่งทำให้แน่ใจว่า ปุ่มทุกปุ่มในแพลตฟอร์มของน้องมานะ อย่างน้อยจะต้องสามารถช่วยให้คุณครูดูแลเด็ก ๆ ของเราได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน คุณครูต้องเหนื่อยน้อยลงในการทำงานเพื่อดูแลเด็ก เราอยากให้คุณครูทุกคนที่ได้ใช้น้องมานะนั้น มีคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากขึ้นทุก ๆ วัน

ด้วยเหตุนี้ น้องมานะจึงมาพร้อม 3 ฟีเจอร์ ที่จะตอบโจทย์พื้นฐานในชั้นเรียน ได้แก่ (1) การแจ้งและจัดการประกาศในชั้นเรียน - ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณครู แจ้งข่าวสารแก่คุณพ่อคุณแม่ หรือนักเรียนได้ง่ายดาย (2) การจัดการการบ้านในชั้นเรียน ฟีเจอร์ที่ทำให้คุณครูสั่งการบ้านได้ง่ายขึ้น และยังช่วยกระตุ้นให้คุณพ่อคุณแม่และเด็ก ๆ ไม่ลืมทำและส่งการบ้าน (3) บัตรประจำตัวผู้ปกครองดิจิทัล ฟีเจอร์ที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถเช็คเอาท์นักเรียนกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องลืมบัตรรับนักเรียนอีกต่อไป

น้องมานะช่วยคุณครูอย่างไร

แพลตฟอร์มที่มีในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศหรือแพลตฟอร์มระดับโลก ต่างช่วยคุณครู และช่วยโรงเรียนได้ในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม หลายฟีเจอร์ที่มียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพราะยังต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพิ่มเติม

น้องมานะนั้นทำงานต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพราะน้องมานะเข้าไปอยู่ในที่ที่คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ใช้สำหรับการสื่อสารกันอยู่แล้วอย่างไลน์แชท โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเรียนรู้แอปพลิเคชั่นใหม่ใด ๆ เลย อีกทั้งวิธีการที่น้องมานะทำงานเพื่อช่วยเหลือคุณครู ก็เข้ากับบทบาทหน้าที่ใหม่ของคุณครูยุคนี้ เนื่องจากการสอนจะไม่ใช่งานหลักของคุณครูในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป แต่คุณครู จะไปทำหน้าที่เป็น Learning Facilitator หรือผู้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ซึ่งน้องมานะเองนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดิจิทัลเพื่อให้ภารกิจของคุณครูนั้นสำเร็จโดยง่าย