เกี่ยวกับน้องมานะ

มาช่วยให้คุณครู คุณพ่อคุณแม่ และโรงเรียน ร่วมมือกันง่ายขึ้นเพื่อเด็ก ๆ ของเรา


‘น้องมานะ’ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 โดยบริษัท พอสซาบิลิตี้ จำกัด ซึ่งถือเป็นโครงการที่ต่อยอดจากแพลตฟอร์มสำหรับผู้ปกครองและการศึกษา ภายใต้ชื่อ 'SCHOOL SOLUTIONS PROJECT' ที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมด้วยแนวคิดแบบ Humanized Innovation หรือการทำให้นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเราเป็นทีมนวัตกรรมที่ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่อุทิศตนเพื่อออกแบบและสร้าง Solutions เพื่อยกระดับการดำเนินชีวิตของผู้คนทุก ๆ คน

วิสัยทัศน์ของน้องมานะ

เราเชื่ออย่างมากว่า “ในท้ายที่สุดแล้ว กุญแจสำคัญสู่การเติบโตและความสำเร็จของเด็ก ๆ คือการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของพ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัว” โดยที่ ระบบนิเวศ (Personal Ecosystem) ของเด็กทุกคนนั้นประกอบด้วย คุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว คุณครู โรงเรียน และสังคม ซึ่งทุกฝ่ายในระบบนิเวศนี้ จะต้องร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์และราบรื่น ในขณะที่ความร่วมมือนั้นจะต้องเป็นการส่งเสริมให้ดูแลเด็ก ๆ ของเราได้ง่ายขึ้น โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับฝ่ายใดทั้งสิ้น

พันธกิจของน้องมานะ

น้องมานะ ได้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือสุดวิเศษที่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ๆ บนช่องทางที่คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ใช้สื่อสารกันทุกวัน ซึ่งก็คือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE Application) โดยน้องมานะจะช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ในขณะที่น้องมานะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ ๆ ทั้งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่อยู่ โดยไม่ต้องดาวโหลดแอปพลิเคชั่นใด ๆ เพิ่มเติม ฟีเจอร์ของน้องมานะที่หลากหลาย จะทำงานร่วมกับคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และนักเรียน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นและยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้และเติบโตขึ้นของเด็ก ๆ ของเรา

คุณครูประจำชั้นและคุณครูประจำวิชา สามารถมองน้องมานะเป็นคุณครูผู้ช่วยส่วนตัว ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง สามารถมองน้องมานะเป็นเลขาส่วนตัว สำหรับการดูแลการเรียน กิจกรรม และการบ้านของบุตรหลาน ส่วนน้อง ๆ นักเรียน ก็จะได้น้องมานะมาเป็นเลขาห้อง หรือผู้ช่วยหัวหน้าห้องในรูปแบบดิจิทัลที่ล้ำสุด ๆ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามในชั้นเรียน น้องมานะจะคอยช่วยเหลือและทำให้พวกเราทุกคนสามารถจัดการการบ้านมากมาย จัดการตารางเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน น้องมานะจะอยู่เคียงข้างคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และนักเรียนในการสร้างชั้นเรียนแห่งยุคสมัยใหม่ และวางรากฐาน สำหรับกระบวนทัศน์แห่งอนาคตสำหรับการศึกษา

อัตลักษณ์ของน้องมานะ

ทีมงานเราทุกคนเชื่อในพันธกิจของน้องมานะ และเราเริ่มต้นตั้งแต่การคิดสังเคราะห์ และออกแบบอัตลักษณ์ของน้องมานะ ตั้งแต่ชื่อ โลโก้ และมาสคอต โดยเป็นการผสานค่านิยมหลักของน้องมานะไปในทุก ๆ มิติของในการดีไซต์ และทำให้เอกลักษณ์ของน้องมานะ สามารถสะท้อนความเชื่อที่สำคัญของทีมงานทุกคน

Humanize | เข้าถึงได้ง่าย

ทุกส่วนของน้องมานะได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human Centric) และเราขอถือโอกาสนี้ เพื่อแนะนำผู้ช่วยดิจิทัลที่เป็นมิตรที่สุดสำหรับผู้ใช้งานทุกคน โลโก้ของน้องมานะ มาพร้อมกับรอยยิ้มกรุ้มกริ่มขี้เล่น ที่ขยิบตาทักทายอย่างเป็นกันเอง สื่อให้เห็นว่า น้องมานะเป็นเพื่อนในโลกดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาให้เป็นบอตผู้ช่วย หรือ โคบอต (Collaborative Robot - ‘COBOT’) สำหรับคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และเด็ก ๆ ในทุกชั้นเรียน

คำว่า 'มานะ' มีความหมายว่า 'ความตั้งใจและความพยายาม' ซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติของน้องมานะว่า 'พร้อมช่วยเหลือผู้ใช้งาน อย่างตั้งอกตั้งใจ' ในขณะที่ความหมายทางอ้อมของมานะ คือ 'ต้องมาด้วยนะ' ที่มุ่งชักชวนให้สมาชิกในชั้นเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกัน

Harmony | ประสานให้เข้ากัน

แม้ว่ามานะจะเป็นชื่อภาษาไทย แต่อีกนัยหนึ่ง 'มานะ' ภาษาอังกฤษ เขียนว่า ‘mana’ ก็มีรากฐานมาจากคำว่า 'การจัดการ' หรือ ‘management’ อีกด้วย ความสามารถในการบริหารจัดการของน้องมานะ ได้มาจากการสร้างเครื่องมือสำหรับการสื่อสารของผู้คน เพราะเราเชื่อว่าวิธีการจัดการที่ทรงพลังแต่มีความเป็นธรรมชาติที่สุด ก็คือการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นของผู้คน ซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการสื่อสารที่ดี และน้องมานะนี่แหละจะเป็นผู้เข้ามาช่วยให้การสื่อสารนั้น มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

การออกแบบโลโก้ของน้องมานะโดยอิงหลักเรขาคณิตของ 'm' และ 'n' หมายถึงการประสานงานกันของผู้คน ในขณะที่ 'a' และ 'a' เป็นวงแต่ละวงของชุมชน เช่น ห้องเรียนและโรงเรียน ในขณะที่โลโก้ของน้องมานะ ที่มี 'a' เขียนเรียงในแนวตั้ง หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้คน สร้างระบบนิเวศของผู้ปกครอง โรงเรียน และสังคม

Happiness | ช่วยสร้างความสุข

สุดท้าย อักษรตัวยู 'u' ในโลโก้ของน้องมานะ เป็นรูปรอยยิ้มที่ออกแบบมาเพื่อสื่อถึงความสุขของผู้คนในระบบนิเวศของเรา เพราะเป้าหมายของน้องมานะ คือรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และที่สำคัญที่สุด คือเด็ก ๆ ทุกคน

ความเป็นมาของน้องมานะ

น้องมานะ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ และสร้างประโยชน์แก่ผู้คนที่ต้องเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัย โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และคุณครู น้องมานะอยากให้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั้นง่ายขึ้น และน้องมานะจะช่วยเพิ่มพูนความสามารถให้กับคุณครู รวมไปถึงเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อนำผู้คน ที่ห้อมล้อมตัวเด็กมารวมกัน และร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่ดีในการดูแลเด็ก ๆ ของเรา

ต้นแบบแรกก่อนที่จะกลายมาเป็นน้องมานะนั้น เริ่มต้นมาจากแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อ Check-in และ Check-out เด็กๆ ที่เดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ภายใต้แบรนด์ SCHO_OL ซึ่งเป็นบริการต้นแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง และ SCHO_OL ยังได้รับรางวัลในงาน LINE HACK 2020 อีกด้วย

หลังจากนั้น เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ SCHO_OL แต่เราเดินหน้าทำวิจัยต่อ ทั้งการทำ UX Research และ Deep Listening เพื่อสำรวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานของเรา ซึ่งก็คือคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผู้ใช้ของเรา ทำให้เราได้มีโอกาสในการออกแบบแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงจากรากฐานที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างการประสานงาน และยกระดับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานทุกคนอย่างยั่งยืน ด้วยแพลตฟอร์มพร้อมอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้ชื่อ 'น้องมานะ'